Pressmeddelanden

 Hermes Investment Management tilldelas ett 400 MUSD Globalt High Yield mandat

2017-10-20 09:46:00

Hermes Investment Management har fått i uppdrag att förvalta ett globalt High Yield mandat (företagsobligationer med lägre kreditvärdighet) på 400 miljoner USD för Första AP-fondens räkning. Första AP-fonden, som har ett förvaltat kapital på 323 miljarder SEK (30 juni 2017), vill stärka den geografiska spridningen på sin High Yield exponering och ser fördelar med att välja en förvaltare som investerar globalt inom detta segment. Hermes Investment Managements totala förvaltade kapital uppgår till 30,1 miljarder GBP (30 juni 2017).

läs mer...