Pressmeddelanden

 Al Gore och Johan Rockström på AP-fondernas Etikråds jubileumsseminarium om ansvarsfulla och hållbara investeringar

2017-03-22 16:59:24

 

AP-fondernas Etikråd firar 10 år 2017 och på måndagen arrangerades ett välbesökt seminarium på IVA i Stockholm med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare. Drygt 150 nyckelpersoner från näringsliv och finansindustri samt representanter från de politiska leden deltog. Temat för seminariet var ansvarsfulla och hållbara investeringar.

läs mer...