Pressmeddelanden

 Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent efter kostnader

2017-07-21 09:00:00

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor (10,6) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5). Det totala fondkapitalet uppgick vid första halvårets slut till 323 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt.

läs mer...