Pressmeddelanden

 Etikrådets årsrapport 2016 – mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

2017-04-05 10:52:14

 

AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljöfrågor, mänskliga rättigheter och korruption. 2016 års dialoger har bland annat omfattat dialoger med bolag rörande fiskeindustrin i Thailand och gästarbetarnas situation i Qatar.

läs mer...